Bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning terrein Molenwijk 3A

Het al­ge­meen be­stuur van de be­stuurs­com­mis­sie Noord, ge­meen­te Am­ster­dam maakt be­kend dat zij voor het terrein Molenwijk 3A, 1035 EE op 29 ja­nu­a­ri 2018 een aan­vraag heeft ont­van­gen om een om­ge­vings­ver­gun­ning voor het kap­pen van 5 bo­men (“vel­len of doen vel­len van hout­op­stand”).

Dos­sier­num­mer: OLO3444625/​Z18-83710

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

 

Advertenties
Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Z/17/188144 apv vergunning Rosmolen 80 1035CD

 

Z/17/188144 Object – Rosmolen 80. d.d. 01-01-2018 tm 30-06-2019

Berichttype: apv vergunning

Uitgever: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Rosmolen

Publicatiedatum: 2018-01-01

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/overige/decos/67841A6139064CA3BF79181FA647F32A

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Z/17/188144 apv vergunning Rosmolen 80 1035CD

Type: apv vergunning – 01-01-2018 – 30-06-2019
Z/17/188144 Object – Rosmolen 80. d.d. 01-01-2018 tm 30-06-2019
Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Prachtige lijster in de Molenwijk

DSC00728-002

Foto: Ria van Dijk

Geplaatst in Foto's | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Z/17/190121 apv vergunning Watermolen 1 1035BS

Type: apv vergunning – 11-12-2017
Z/17/190121 TVM stremming + parkeervakken Watermolen 1-80 d.d. 11-12-2017 .

 

 

 

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Kerstdiner Molenwijkkamer 2017

kerstdiner molenwijkkamer 2017

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Oproep: Verloren sleutelbos

Afgelopen zondag de 26ste ben ik mijn bos sleutels verloren net buiten de Molenwijk. Met het uitlaten van mijn hond achter de seniorenflat, de dijk omhoog lopend richting Appelweg in Tuindorp, moet ik hem zijn verloren. Aan de bos sleutels zit een turks blauw oog.

Mocht je hem gevonden hebben, laat dit dan heel graag weten via mobiel 06-41630039of email:  mopo66is@hetnet.nl

Alvast bedankt,
Willy Schuurman
Geplaatst in Oproep | Een reactie plaatsen

Mishandeling kalkoen Diereneiland

attentie diereneiland

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Komt u ons helpen?

In de Molenwijk is de afgelopen jaren veel veranderd, maar er is ook veel blijven liggen.

Een paar actieve bewoners hebben de draad weer opgepakt en is in overleg gegaan met het Stadsdeel Noord en woningcorporatie de Alliantie.

Er is een lijst met aandachtspunten opgemaakt en aan de deelraad een voorstel gedaan om hier speerpunten uit naar voren te halen waarmee op korte termijn gestart zou kunnen worden.

Een aantal punten zijn:

  • veiligheid,
  • sociale samenhang in de wijk,
  • voorzieningen in de wijk,
  • het aanzien van de wijk en
  • communicatie naar bewoners

Om een nog beter beeld te krijgen wat er in de wijk leeft, wat goed is, wat verbetert kan,

wat er gemist wordt enz. willen de actieve bewoners binnenkort een enquête houden in het winkelcentrum Molenwijk.

Hiervoor vragen wij ondersteuning van mede Molenwijkers bij het invullen van de enquêteformulieren en registreren van eventuele extra opmerkingen en/of aanvullingen.

Van de eigenaar van het winkelcentrum is inmiddels toestemming ontvangen om in de centrale ruimte te staan met een tafeltje en/of kraampje en de bedrijfsleider van Albert Heijn is zo vriendelijk om de enquêteurs en de mensen die de enquête invullen te voorzien van koffie en thee.

De bedoeling is om op 22, 23 en 25 november 2017 van 10 uur tot 16 uur in de centrale ruimte van het winkelcentrum bewoners en bezoekers te benaderen en samen met hen het formulier in te vullen. Naar verwachting duurt het ongeveer 10 minuten per formulier.

Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen alle genoemde dagen en alle genoemde uren aanwezig kan zijn, maar het zou erg fijn zijn een groep mensen te verzamelen die over de dag genomen mee kan helpen en elkaar kan aflossen.

Heeft u belangstelling en wilt u meehelpen om informatie te verzamelen?

U kunt u aanmelden (graag met vermelding van uw telefoonnummer) bij:

Hans Kes
hkes@kes.kpn-cloud.nl

Louise van Dam
lcvandam@online.nl

Met vriendelijke groeten,

Hans Kes en Louise van Dam

 

Geplaatst in Oproep | Een reactie plaatsen

Sinterklaasintocht 2017

sinterklaas intocht 2017

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen