Bekendmakingen


Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Molenwijk 11 1035EE Amsterdam

Adres: Molenwijk 11 1035EE Amsterdam

Omschrijving: het kappen van 4 bomen

Datum ontvangst: 14-07-2021

Zaaknummer: Z2021-N002129

OLO nummer: 6242835

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Aanvraag evenementenvergunning Molenwijk 23

 

Stadsdeel: Noord

Aanvraag voor het mogen houden van event Molenwijkrun 2021 ter hoogte van Molenwijk 23 1035EG AMSTERDAM

Datum van:11-09-2021

Datum t/m:11-09-2021

Tijd van: 10:00

Tijd tot: 13:00

Bezoekers drukste moment: 300

Activiteiten:Wandeltocht en hardloopwedstrijd

Ontvangen op: 03-07-2021

Kenmerk gemeente: Z/21/1938811

 

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Besluit apv vergunning Verleend Stellingweg 21

 

Stadsdeel: Noord

TVM, 13 PV, Stellingweg 21-343, 16-8, Locatie: Stellingweg 21

Looptijd :– t/m 19-04-2022

Verzonden naar aanvrager op: 22-07-2021

Kenmerk gemeente: Z/21/1941115

 

apv vergunningen: uitleg

apv vergunningen zijn vergunningen waarvoor alleen een meldplicht bij de gemeente geldt, zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • TVM: tijdelijke verkeersmaatregel of een stremming waarbij parkeervakken zijn afgezet voor werkzaamheden of een gehele straat vanwege kraanwerk.
 • RVV-verkeersontheffing (altijd in combinatie met een TVM): er staan (vracht)wagens op de stoep die daar voor werkzaamheden moeten zijn. 
 • Object: er wordt een steiger, container, puinbak of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden. 
 • Object in combinatie met een TVM: er wordt in een of meerdere parkeervakken een container, puinbak, schaftkeet of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.
 • Winkeltijdenontheffing: vanwege een evenement mag de winkel langer openblijven.

 

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar vergunningen.dvl@amsterdam.nl–> en vermeld straatnaam, huisnummer en het gemeente kenmerk in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad ‘Contact’.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Reizende koffietent in de Molenwijk

Geplaatst in Aktiviteiten | Een reactie plaatsen

Meisje aangereden Stellingweg en chauffeur rijdt door


Meisje (14) zwaargewond na aanrijding in Amsterdam, automobilist rijdt door

Een 14-jarig meisje is gisteravond rond 18.00 uur zwaargewond geraakt toen zij op haar fiets werd aangereden door een onbekend voertuig in Amsterdam-Noord. De automobilist is doorgereden en heeft het meisje laten liggen op straat. De recherche is hard op zoek naar getuigen.

Politie Amsterdam
Politie Amsterdam

De politie kreeg rond 17.55 uur een melding over de aanrijding op de Stellingweg in Noord. Volgens een getuige reed het voertuig na de aanrijding snel weg in de richting van de Appelweg.

Het 14-jarige meisje is met zwaar letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Haar moeder laat aan AT5 en NH Amsterdam weten dat haar dochter een schedelfractuur heeft opgelopen. Vanwege de klap weet haar dochter niet meer wat er is gebeurd.

Op de plek hebben agenten een gedeelte van een koplamp aan en op de fiets van het meisje zijn plekjes met lichtblauwe verf aangetroffen. De politie doet verder onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Bron AT5 en RTVNH

Geplaatst in Geen categorie, SMSALERT | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Bodem Wbb, Handmolen 80 thv (OW), Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) de volgende beschikking(en) heeft afgegeven:

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, en niet van spoedeisendheid om het geval te saneren. Wij stemmen in met het deelsaneringsplan. Datum besluit: 15 juli 2021 Aanvrager: Liander N.V. Zaaknummer: 10403227

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Of digitaal via Online bezwaar maken. U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning Stellingweg 19-341 1035EK Amsterdam

Adres: Stellingweg 19 1035EK Amsterdam

Omschrijving: het vernieuwen en veranderen van de puien van de appartementen

Datum ontvangst: 18-06-2021

Zaaknummer: Z2021-A000272

OLO nummer: 6175579

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Besluit omzettingsvergunning Verleend Torenmolen 72

Stadsdeel: Noord

Verleend: het omzetten van 1 zelfstandige woonruimte naar 3 onzelfstandige woonruimten op adres Torenmolen 72 1035AZ AMSTERDAM–>

Verzonden naar aanvrager op: 07-09-2020

Kenmerk gemeente: Z/20/1769053

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar wabovergunningensdn@amsterdam.nl–> en vermeld straatnaam, huisnummer en het gemeente kenmerk in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad ‘Contact’.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht – team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | 6 reacties

Bekendmakingen

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Stellingweg 21 1035EK Amsterdam

Adres: Stellingweg 21 1035EK Amsterdam

Omschrijving: wegens uitbreiding van 2 woontorens kappen van 30 bomen (10 bomen rond Stellingweg 21-339 en 20 bomen rond Statenjachtstraat 600-822)

Besluit: verleend

Verzonden naar aanvrager op: 01-07-2021

Zaaknummer: Z2021-N000898

OLO nummer: 5944157

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar wabovergunningensdn@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

– uw naam, adres en telefoonnummer

– de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

– het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en het zaaknummer van het besluit

– de reden(en) waarom u bezwaar maakt

– eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad ‘Contact’.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar:

– www.rechtspraak.nl

– tabblad ‘de Rechtspraak’

– keuze ‘Organisatie’

– keuze ‘Rechtsgebieden’ (onder de kop ‘U en de rechtspraak’)

– keuze ‘Hoe werkt het bestuursrecht’ (onder het kopje ‘Bestuursrecht’)

– keuze ‘Voorlopige voorziening’ (onder het kopje ‘Naar de bestuursrechter’)

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam

Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Bodem Wbb, Paltrok 1-80 (OW), Amsterdam – Molenwijk

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) de volgende beschikking(en) heeft afgegeven:

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, en niet van spoedeisendheid om het geval te saneren. Wij stemmen in met het deelsaneringsplan. Datum besluit: 28 juni 2021 Aanvrager: Liander N.V Zaaknummer: 10325243

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Of digitaal via Online bezwaar maken. U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen