Rondje Molenwijk

Rondje Molenwijk beweegroute

Spel, sport, bewegen en anderen buiten ontmoeten is gezond en kan leuk zijn om te doen. Tijdens Molenwijk Kiest kozen bewoners voor fitnesstoestellen buiten. Ook tijdens het ophalen van toekomstideeën voor Molenwijk gaven Molenwijkers aan dat zij graag sporttoestellen wilden in de buurt.

Beweegroute

We willen het gebruik van de buitenruimte aanmoedigen en makkelijker maken. Daarom maken we in Molenwijk een beweegroute. Deze route heet vanaf nu Rondje Molenwijk in plaats van Molenwijk TO GO. Er is voor een nieuwe naam gekozen om aan te geven dat het om een route gaat in Molenwijk.

Ideeën van Molenwijkers

Architect Laura Alvarez en ontwerper Joanna Greve spraken vanaf september 2020 met meer dan 120 bewoners over hun ideale beweegroute in de wijk. Ondanks corona spraken ze met veel mensen en ze organiseerden workshops met kinderen. Ook spraken ze met jongeren en sportorganisaties in de buurt. Iedere woensdag maakten Laura en Joanna een wandeling door de wijk. Laura en Joanna ontwierpen met al deze ideeën een beweegroute voor iedereen in de wijk.

De route

De route heeft een groot aantal sport- en speeltoestellen. De meeste toestellen zijn verzameld op 3 plekken langs de route. Die plekken noemen we pockets. Tussen de flats wordt de rust zoveel als mogelijk bewaard. Dat is een wens van bewoners.

Pocket Oost

De trap en hellingbaan bij de Molenaarsweg worden onderdeel van de hardlooproute. Onder de brug komen klimgrepen voor jonge kinderen.

Pocket West

Hier komen trim-attributen. Dit zijn oefeningen voor hardlopers. Ze kunnen er rekken, strekken, springen en hordelopen. Rondom komt een kleine crossbaan met enkele lage hobbels voor kinderen op skates en fietsjes.

Pocket Zuid

Vlakbij het Cruyff Court komt een calisthenics toestel. Dit toestel kan door jong en oud gebruikt worden om te trainen. Je kunt er heel veel oefeningen doen. Daarom is het erg populair en ook in Molenwijk veelgevraagd.

De weg vinden

Rondje Molenwijk wordt herkenbaar in de buurt. We brengen een markering aan op de route, zodat u makkelijk de weg vindt. Handig voor de gebruikers, maar ook voor mensen met beginnende dementie.

Op 4 punten komt een vindplek met een plattegrond waarop de route en de namen van de flats staan. U kunt hier gevonden voorwerpen bevestigen. Ook kunt u hier even uitrusten op een boomstronk.

Paviljoen

Veel bewoners willen graag een paviljoen in de buurt. Dit paviljoen is een houten gebouw en een ontmoetingsplaats voor alle bewoners. Er kunnen kickboks- of yogalessen gegeven worden, muziek worden gemaakt of voorstellingen worden gegeven. Het paviljoen komt bij het Cruyff Court.

Geef uw mening

Van 30 april tot en met 9 mei laten we de route zien in Winkelcentrum Molenwijk. We zijn heel benieuwd wat u van de beweegroute vindt.

Kaartje

Heeft u nog ideeën of vragen, laat dan een reactie achter op een reactiekaartje. Deze kaartjes liggen bij alle winkeliers. Doe dit kaartje in de brievenbus van de bibliotheek. Vergeet niet uw contactgegevens erop te schrijven.

Online vragenlijst

U kunt uw reactie ook hier online geven.

Vul de vragenlijst in

Mailen

Of u kunt mailen naar: molenwijk@amsterdam.nl

Wanneer

Van 30 april tot en met 9 mei kunt u reageren op de plannen voor Ronde Molenwijk.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Mededelingen, Sport en verenigingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning Molenwijk 11 1035EE Amsterdam

Adres: Molenwijk 11 1035EE Amsterdam

Omschrijving: herinrichten kinderboerderij dierenland en het bouwen van een nieuw paviljoen.

Datum ontvangst: 16-04-2021

Zaaknummer: Z2021-N001148

OLO nummer: 5191423

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Geen categorie, Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Stellingweg 21 1035EK Amsterdam

Adres: Stellingweg 21 1035EK Amsterdam

Omschrijving: wegens uitbreiding van 2 woontorens kappen van 28 bomen (8 bomen rond Stellingweg 21-339 en 20 bomen rond Statenjachtstraat 600-822)

Datum ontvangst: 25-03-2021

Zaaknummer: Z2021-N000898

OLO nummer: 5944157

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Geen categorie, Mededelingen | Een reactie plaatsen

Kom buiten spelen/sporten Molenwijk

Geplaatst in Aktiviteiten, Sport en verenigingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

21.0367622 verleende vergunning voor het herinrichten van de verkeersinfrastructuur ter hoogte van de kruising Molenaarsweg en Oostzanerdijk nabij de regionale waterkering in Amsterdam

Vergunning verzonden op 19-04-2021.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap: (https://www.hhnk.nl/bezwaar-maken-tegen-een-bestuursbesluit)

Informatie

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VHIJG, cluster Vergunningen, telefoon 072-5828282. Wilt u inzage in de watervergunning, mailt u dan naar bedrijfsbureauvhijg@hhnk.nl.

Bron

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Apv vergunning Stellingweg 215 1035ER

TVM 11PV- Stellingweg 215 – 19-04-2021 t/m 09-05-2021

APV-vergunningen: uitleg

APV-vergunningen zijn vergunningen waarvoor alleen een meldplicht bij de gemeente geldt, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • TVM: tijdelijke verkeersmaatregel of een stremming waarbij parkeervakken zijn afgezet voor werkzaamheden of een gehele straat vanwege kraanwerk.
 • RVV-verkeersontheffing (altijd in combinatie met een TVM): er staan (vracht)wagens op de stoep die daar voor werkzaamheden moeten zijn.
 • Object: er wordt een steiger, container/puinbak of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.
 • Object in combinatie met een TVM: er wordt in een of meerdere parkeervakken een container/puinbak, schaftkeet of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.
 • Winkeltijdenontheffing: vanwege een evenement is het de winkel toegestaan langer open te blijven.

Heeft u vragen over de verstrekte vergunning of heeft u een klacht? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of telefoon 14 020.

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Geen categorie, Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Apv vergunning Stellingweg 215 1035ER

Type: apv vergunning
Looptijd: 19-04-2021 – 09-05-2021
Kenmerk gemeente: Z/21/1910792TVM 11PV- Stellingweg 215 – 19-04-2021 t/m 09-05-2021

APV-vergunningen: uitleg

APV-vergunningen zijn vergunningen waarvoor alleen een meldplicht bij de gemeente geldt, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • TVM: tijdelijke verkeersmaatregel of een stremming waarbij parkeervakken zijn afgezet voor werkzaamheden of een gehele straat vanwege kraanwerk.
 • RVV-verkeersontheffing (altijd in combinatie met een TVM): er staan (vracht)wagens op de stoep die daar voor werkzaamheden moeten zijn.
 • Object: er wordt een steiger, container/puinbak of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.
 • Object in combinatie met een TVM: er wordt in een of meerdere parkeervakken een container/puinbak, schaftkeet of mobiel toilet geplaatst voor werkzaamheden.
 • Winkeltijdenontheffing: vanwege een evenement is het de winkel toegestaan langer open te blijven.

Heeft u vragen over de verstrekte vergunning of heeft u een klacht? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of telefoon 14 020.

Locaties

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Molenwijk april 2021

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Gemeente gaat Diereneiland opknappen

Diereneiland Molenwijk

Opknapbeurt

Diereneiland in het zuiden van Molenwijk is aan een opknapbeurt toe. Samen met de gebruikers van Diereneiland en de Kinderraad is nagedacht hoe Diereneiland opgeknapt kan worden. De tekeningen hiervoor zijn nu klaar.

Nieuwbouw

Op Diereneiland komt een nieuw gebouw. Het wordt een paviljoen, midden op het eiland en aan het water. En met een terras met zitplekken.

We slopen de 2 bestaande gebouwen, de ruimte voor activiteiten en de Koffiemolen.

Kinderboerderij

Ook het groen pakken we aan. Het voorste deel wordt vooral een plek om te spelen. Het achterste deel wordt een kinderboerderij. En we maken een slingerend pad, dat we een belevenispad noemen. Dit pad loopt vanaf de speeltuin, langs het paviljoen naar de dieren.

Duurzaam

Diereneiland wordt duurzaam. Er komen zonnepanelen en het regenwater wordt opgevangen zodat we dit kunnen gebruiken voor de planten. Door het ontwerp worden zoveel mogelijk materialen opnieuw gebruikt. Alle bestaande speeltoestellen zijn nog goed en blijven daarom ook. Het hout voor het paviljoen komt van Amsterdamse bomen.

Kinderraad

De kinderraad van de Molenwijk is een groep kinderen die zich bezig houden met hoe ze Molenwijk nog leuker en sfeervoller kunnen maken. De kinderen zijn nauw betrokken bij het ontwerp van het nieuwe gebouw bij de speeltuin. Ze dachten een aantal keren mee over wat ze graag terug willen zien op Diereneiland en gaven de architecten hun ideeën mee.

Veel van de ideeën van de kinderraad zijn meegenomen in het nieuwe ontwerp. Denk aan een glijbaan waarmee je het gebouw kan verlaten en een toren op het dak voor het uitzicht. Maar ook het idee van buizen waar je doorheen kan lopen en een bruggetje zijn bedacht door de kinderen.

Diereneiland voor iedereen

Diereneiland is vooral een belangrijke plek voor kinderen maar het vernieuwde Diereneiland heeft voor alle bewoners van Molenwijk wat te bieden. Diereneiland zal goed bereikbaar zijn voor ouderen (met hun kleinkinderen) en voor gehandicapten. Het paviljoen biedt veel mogelijkheden voor de buurt. Het nieuwe gebouw kan op allerlei manieren gebruikt worden. Denk daarom mee en bekijk de plannen in het Winkelcentrum.

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt van het nieuwe Diereneiland!

Van 16 tot en met 25 april plaatsen we informatieborden in het winkelcentrum Molenwijk. U kunt dan zien hoe het nieuwe paviljoen en de buitenruimte eruit gaan zien.

Kaartje

Graag horen we wat u en uw kinderen of kleinkinderen willen voor Diereneiland:

 • een moestuin
 • een pluktuin
 • samen koken of eten
 • bijeenkomsten
 • meer kinderactiviteiten
 • enzovoort…

Schrijf uw ideeën op een kaartje die bij alle winkeliers liggen en doe dit kaartje in de brievenbus van de bibliotheek. Vergeet niet uw contactgegevens op het kaartje te schrijven.

Online vragenlijst

U kunt ook hier en nu reageren door de online vragenlijst in te vullen.

Vul de vragenlijst in

Mailen

Of u kunt mailen naar: molenwijk@amsterdam.nl

Wanneer

 • Van 16 tot en met 25 april 2021 kunt u reageren op de plannen voor Diereneiland.
 • Nog dit jaar (in 2021) starten we met de verbetering van Diereneiland.
 • In de zomer van 2022 is het helemaal klaar

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Diereneiland, Geen categorie, Mededelingen | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Officielebekendmakingen

Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
09-04-2021 09:00AmsterdamGemeenteblad 2021, 110510Beschikkingen | aanvraag

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Stellingweg 19-343 

Adres: Stellingweg 19-343 

Omschrijving: het bouwen van nieuwbouw appartementen tegen een bestaand gebouw en het renoveren van het bestaande woongebouw

Hogere waarde: wij zijn voornemens is om hogere waarden vast te stellen vanwege lawaai door verkeer. 

Ter inzage: van 9 april 2021 t/m 21 mei 2021

Zaaknummer: Z2020-N004251

OLO nummer: 5248107

De ontwerpen van beide besluiten en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een verzoek naar wabovergunningensdn@amsterdam.nl en vermeld daarin straatnaam, huisnummer en Zaak- en OLO nummer.

Zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Dit kan binnen de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum

Afdeling VTH

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Of per mail naar: procesunitth@centrum.amsterdam.nl

Vermeld in uw zienswijze altijd:

– uw naam, adres en telefoonnummer

– de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening

– het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient, met datum en het zaaknummer van het ontwerpbesluit

– de reden(en) waarom u een zienswijze indient

– eventueel uw e-mailadres

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw zienswijze.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel via telefoonnummer 14020.

Nadat er een besluit genomen is kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U moet dan ook een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Bron Amsterdam.nl

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen